Kofe çaýy çalt suw gaýnatmak üçin göçme bukulýan elektrik çüýşesi çöküp bilýän suw gazany

Gysga düşündiriş:

Kofe çaýy çalt suw gaýnatmak üçin göçme bukulýan elektrik çüýşesi çöküp bilýän suw gazany

Model: I10
Funksiýa: gaýnag suw, ýylylygy tygşytlamak
Kuwwaty: 220-240V 600W
Göwrümi: 600ML
Garnituralar: bukulýan käse, suw geçirmeýän ammar, peseldiji serişde
Gaplamak: reňk gutusy + goňur karton

Funksiýa we artykmaçlyk

 1. Düwmeleri dolandyrmak, ýylylygy tygşytlamak
 2. Howpsuzlyk çaga iýmit silikon materialy, ýokary temperatura garşylyk, zäherli we
  tagamsyz;304 iýmit derejeli poslamaýan polat
 3. 3 sekuntda amatly çalt bukulmak, aýrylýan tok şnury, kiçi göwrümli, götermek aňsat
 4. Gury ýanmakdan awtomatiki öçürmek
 5. Mugt 280ml eplenýän käse we suw geçirmeýän ammar
 6. Upperokarky açyk dizaýn, arassalamak aňsat

Bu element hakda

 • Elektrik çäýnegi, bukulýan dizaýny sebäpli syýahat edeniňizde daşamak gaty amatly we ýeňil, gaplanylanda köp ýer tygşytlaýar.
 • Eplenip bilinýän çäýnek kempirinde, goşmaça howpsuzlyk üçin gaýnag gury gorag we gyzgynlykdan goramak aýratynlyklary bar.Çäýnäni eplemezden ýa-da goş-golamyňyza salmazdan ozal garaşyň.
 • Islän ýeriňize alyp barmaga mümkinçilik berýän akylly buklama dizaýny bilen, çöküp bilýän syýahat çäýnegi bilen ýolda dogry çaý ýa-da kofe taýýarlamak üçin enjamlaşdyrylan, kempir, ýalpyldawuk ýa-da kempir awtoulag ýolunda bolsun.
 • “Spadger” bukulýan elektrik çäýnek bedenimiz, suwuň iň az mukdary we iň ýokary suw mukdary bilen bellenýär, bu suwy aňsatlyk bilen gaýnatmaga we aşa köp ýa-da az suw goşmazlyga mümkinçilik berýär.Çäýnek 230 Selsiýa çenli çydap bilýär.Wilka şnury aýrylýar we ulanylmaýan wagty islendik wagt aýrylyp bilner.

Bir düwme dizaýny: Işlemek aňsat, düwmä basyň, şonda suw 3-5 minutda gaýnadylar, 75 gradusdan pes temperatura bolansoň, suw öz-özüni gyzdyrar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň