Gumurtga Bolier

 • Çalt ýumurtga bişiriji: Gaty gaýnadylan ýumurtga, balykly ýumurtga, dogramaly ýumurtga ýa-da awto ýapmak aýratynlygy bolan 6 sany ýumurtga kuwwaty elektrik ýumurtga bişirijisi

  Çalt ýumurtga bişiriji: Gaty gaýnadylan ýumurtga, balykly ýumurtga, dogramaly ýumurtga ýa-da awto ýapmak aýratynlygy bolan 6 sany ýumurtga kuwwaty elektrik ýumurtga bişirijisi

  110V / 230V AC 50Hz 360W

  Model: ZDQ2153
  Coverokarky gapak (PP),
  Önümiň ululygy: 198 * 177 * 191mm
  1 minutdan 30 minuta çenli Timer bilen el düwmesi
  SUS304 atingyladyş plastinkasy we SUS304 tarelka
  Iki gatly bir wagtyň özünde 1-den 14-e çenli ýumurtga bişirmek üçin ýumşak, orta, gaty gaýnadylan, balykly, buglanan ýumurtga, gök önümler we kömelek, 7 ýumurtga kuwwatly spadger elektrik ýumurtga bişiriji, poslamaýan polat gap, awtoulag bilen çalt ýumurtga gazany Softumşak, orta, gaty gaýnadylan, brakonly, buglanan ýumurtga, gök önümler we köfte, 14 ýumurtga kuwwaty bolan SUS304 poslamaýan polat gapagy ýapyň

  bugly mekgejöwen, bulka, Dumplings, Sterilizasiýa süýt çüýşesi üçin hem ulanyň

   

  Bu element hakda

  • Köp wezipeli we çalt ýumurtga bişiriji gumurtga gazany: Görkezmelere eýerip, ýumurtgalar elmydama ajaýyp taýýarlanar.Softumşak, orta, gaty gaýnadylan, balykly, buglanan ýumurtga, gök önümler we köfte birnäçe minutyň içinde ýasalyp bilner.Maslahat: Ölçeg käsesi haýsy ýumurtga ýasamak isleseňiz, näçe suw goýmalydygyny aýdýar.Diňe lezzetli we ýokumly ertirlikden lezzet alyň!
  • Sevenedi ýumurtga / on dört ýumurtga kuwwaty we çydamly material: qualityokary hilli poslamaýan polat ýumurtga saklaýjy gap, iýmit derejesindäki materialdan ýasalýar. Eggumurtga gazany poslamaýan, çydamly we arassalamak aňsat.Sevenedi-on dört ýumurtga kuwwaty maşgalalaryň we ofis işgärleriniň isleglerini kanagatlandyryp biler.
  • Amatly we ygtybarly aýratynlyk: Nahar bişirmek üçin aňsat we amatly.Başlamak üçin açmak / öçürmek düwmesini basyň, awtomatik ýapmak funksiýasy aşa köp iýmegiň öňüni alýar we howpsuz ulanylmagyny üpjün edýär.Bu ajaýyp ýumurtga öndüriji, durmuşyňyzyň hilini ýokarlandyrmaga kömek eder.
  • Pikirli we giňişligi tygşytlaýan dizaýn: Döwrebaplaşdyrylan dizaýn, lýubkany arassalanyňyzda barmaklaryňyzyň agyrmagynyň öňüni alyp biler.Göçme bug bugy ýeňil we öýüňizde saklamak aňsat.
  • 100% kanagatlanarly müşderi hyzmaty: 100% kanagatlandyrmagyňyz iň esasy meseledir.Şükür güni, Çirstmas, Doglan gün ýa-da başga aýratyn günlerde sowgat almak üçin pikiriňizi dynç alyň.Eggumurtga bişirijisini nädip ulanmalydygy barada has giňişleýin maglumat üçin Ulanyjy görkezmesini almak üçin aşak aýlaň.
 • Gyzgyn satuw elektrik çalt ýumurtga gazany SUS304 iki gat ýumurtga bişiriji 1-14 ýumurtga

  Gyzgyn satuw elektrik çalt ýumurtga gazany SUS304 iki gat ýumurtga bişiriji 1-14 ýumurtga

  1. 110V / 230V AC 50Hz 360W
  2. Coverokarky gapak (PP)
  3. Önümiň ululygy: 198 * 177 * 270mm
  4. Wagt görkeziji(0-30 minutdan wagt bellemek)
  5. SUS304 Poslamaýan ýyladyş plastinkasy
  6. Bir gezekde 1-den 14-e çenli ýumurtga bişirmek üçin,
  7. Şol sanda ölçeg käsesi
  8. Poslamaýan polatdan ýyladyş plastinkasy
  9. Nahar bişirmek1- 14 ýumurtga
  10. Easyeňil arassalamak üçin aýrylýan gapak we ýumurtga gapagy
 • Lomaý goşa gatlak kiçi ýumurtga bişiriji elektrik ýumurtga gazany

  Lomaý goşa gatlak kiçi ýumurtga bişiriji elektrik ýumurtga gazany

  1.220V AC 50Hz 360Wýumurtga bişiriji gazan
  2.Gaplaň (PP)) iki gatlak
  3. Önümiň ululygy: 198 * 177 * 270mm
  4.Timer kommutatory(0-30 minutdan wagt bellemek)
  5.304 Poslamaýan ýyladyş plastinkasy
  6. Bir gezekde 1-den 14-e çenli ýumurtga bişirmek üçin,
  7.Açyk PP ýokarky gapagy: Bir göz bilen nahar bişirmek prosesi
  8.Gaplaýyş çarçuwasy: Bugly ýumurtga we gapda ýerleşdirilen her dürli iýmit
  9. Poslamaýan polatdan ýyladyş plastinkasy: SUS304 Gowy ýylylyk geçirijiligi bilen ýokary hilli poslamaýan polat
  10. Wagtlaýyn düzmek: dürli iýmitlere görä wagt kesgitläp biler
  11. Ölçeg käsesi: Ölçeg boýunça dürli nahar bişirmek derejesindäki ýumurtgalary gaýnatmak üçin suw goşuň