0.8L Elektrik borosilikat aýna tebigy saglyk küýzesi köp funksiýaly saglyk çäýnekleri

Gysga düşündiriş:

 • 1.Kapicty: 0.8L

 • 2. Güýç: 800W
 • 3. Gaty berk aýna panelinde elektroniki duýgur dolandyryş.
 • 4.Multi-funksiýaly 6 reesim: 3 temperaturany saýlamak (40/60/100 ℃) we 3 demleme wagtyny saýlamak (10/45 / 90min) 24 sagat dowam edýär.
 • 5.0.8L kiçi göwrümli, öýde ulanmak ýa-da ofisde ulanmak üçin göçme çäýnek.5.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 • 1. Iň ýokary borosilikat iýmit derejeli aýna küýze, 180 dereje termiki zarba çydamly, SUS304 arka tarapy bilen iki gatly gapak.

 • 2. Poslamaýan polat süzgüç galyndylary aňsatlyk bilen süzüp we ýakymly tagamdan lezzet alyp biler.
 • 3.Amber aýna tutawaçlary, näzik we owadan, iş stoly bolup biler.
 • 4.2 aşaky sorujylar, has durnukly ýerleşdiriş.
 • 5.Güýçli küýzeler we şassi, aňsat hereket etmek üçin bölünen, bölünen dizaýn.
 • 6. Häzirki zaman görnüşi we ýumşak dizaýny öý bezeginiň islendik görnüşi üçin ajaýyp.Maşgalaňyz we dostlaryňyz üçin ajaýyp sowgat bolup biler!
 • 7.ULTRALIGHT & PORTABLE DIZAYN - Ultramelewşe agramly dizaýnyň kömegi bilen göçme çäýnegimizi alada etmän islendik şähere alyp bilersiňiz.Yatakhana otaglarynda, öýde, kempingde, syýahatda, ofisde, myhmanhanalarda we başga-da köp ýerlerde ulanmak üçin ajaýyp.Islän ýeriňizde HOT çaýyndan, kofeden, süýtden we başga zatlardan lezzet alyň.
 • 8. IŞLEMEK AASsat - Premium temperatura gözegçiligi bilen döredilen &24- isleýän zadyňyzy doly gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýän awtomatiki saklamak funksiýasy.0-a çenli gaýnap biler.8Islän wagtyňyz HOT suwy bilen üpjün etmek üçin.
 • 9. GYSGAÇA GÖRNÜŞ GÖZEGÇILIGI - Çaý, kofe, kakao ýa-da hatda bir tabak süle ýarmasy bolsun, kiçi çäýnek, iýmitiň bahasyny we düzüminiň asyl tagamyny saklamak bilen, tikin has takyk we täsirli bolmaga mümkinçilik berýär.
 • 10. ULANMAK ÜÇIN HOWPSUZ we HOWPSUZ -Qualityokary hilliaýna we iýmit derejesiSUS304poslamaýan polat çäýnegimiziň berkligini üpjün edýär.Guraklyga garşy goragymyz, suw howdany boş bolanda çäýnegiň ýapylmagyny üpjün edýär
D74 (7)
D74 (5)
D74 (6)
D74 (3)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň