Gysgaça giriş

Gysgaça giriş

AHCOF HALKARA ÖSÜŞ CO., LTD(mundan beýläk "AHCOF" diýilýär) AHCOF GROUP CO., LTDKompaniýanyň işi 1976-njy ýylda başlandy, AHCOF INERNATIONAL 2001-nji ýylda döredildi. Baş kompaniýa CONCH GROUP Fortune Global 500 (.441) bolýar.Bu kompaniýalaryň ikisi-de döwlet eýeçiligindäki kärhana.Indi kompaniýanyň hasaba alnan maýasy 3 milliard ýuana bar.

Anhui welaýatynyň uly göwrümli import we eksport kärhanasy hökmünde AHCOF INTERNATIONAL, kyrk ýyla golaý daşary söwda işini toplap, her ýyl 6 milliard ABŞ dollary möçberinde import we eksport söwda masştabyny amala aşyrdy, yzygiderli goldaw berdi we uly goşant goşdy Anhui welaýatynyň ykdysady we daşary söwda ösüşi.

AHCOF INTERNATIONAL, häzirki zaman kärhanalaryny dolandyrmagy talap edýär we kompaniýanyň önümleriniň we senagatynyň üns merkezine ýetmek üçin Uly Haryt Strategiýasy, Çykyş Strategiýasy, Senagat Zynjyry Strategiýasy, Marka Strategiýasy we Zehin Strategiýasy ýaly "Bäş Strategiýany" durmuşa geçirmegi dowam etdirýär. zynjyry giňeltmek.Guangdongyň Pearl River Delta sebitinde dört zawod gurdy.

AHCOF INTERNATIONAL, dünýäniň 100-den gowrak ýurduny we sebitini öz içine alýar.Gonkongda, ABŞ-da, Dubaýda, Meksikada, Indoneziýada, Singapurda we beýleki ýerlerde daşary ýurt şahamçalary ýa-da ofisleri döredildi, Şanhaý, Şençzhenen, Foshan, Çuçhouou, Wuhu, Sinszýan we ş.m.-de içerki golçur kärhanalary döredildi.

“AHCOF INTERNATIONAL” häzirki wagtda öý enjamlary önümlerini öndüriji we öndüriji: UV sterilizator, pyçak sterilizatory, “Chopsticks” sterilizatory, ýumurtga gazany, howa arassalaýjy we ş.m. marka bilen.ABŞ-da, Eastakyn Gündogarda, Europeewropada, Indoneziýada we Günorta Amerikada ýüzlerçe distribýutorymyz bilen bilelikde OEM / ODM hyzmatlary bilen önüm öndürýäris.

Komissiýa: "HUKUK önümlerini RIGHT wagtynda RIGHT bahasyndan eltip bermek".

logo1