Spadger Portable Collapsible Elektrik çäýnegi Iýmit derejeli silikon gyzgyn suw gazany çalt gaýnadýan syýahat elektrik suw çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Spadger Travel Foldable Electric Kettle, Kofe çaýy üçin çöküp bilýän suw gazany - Iýmit derejeli silikon 600ML

Model: I25
Kuwwaty: 100-240V, 50 / 60Hz 245W / 700W
Göwrümi: 600ML
Garnituralar: bukulýan käse, öwrüji wilka, suw geçirmeýän ammar, aşaklaýjy serişde
Gaplamak: reňk gutusy + goňur karton

Funksiýa we artykmaçlyk

1. Mikrokompýuter duýgur ekrana gözegçilik, suw gaýnatmak, deklorizasiýa, süýdüň gyzmagy we ýylylygy tygşytlamak ýaly köp funksiýa
2. Howpsuzlyk çaga iýmit silikon materialy, ýokary temperatura çydamly, zäherli däl
we tagamsyz, 304 iýmit derejeli poslamaýan polat
3. Ownuk ululyk, aýratyn tok şnury, götermek aňsat
4. 100-240V uniwersal naprýa .eniýe, akylly kesgitleýji wyklýuçatel
5. Mugt 280ml eplenýän käse, öwrüji wilka we suw geçirmeýän ammar
6. Heatylylygy tygşytlamagy dowam etdiriň, 30-90 arasynda saýlaň

 Bu element hakda

  • 【Temperatura gözegçilik çäýnegi temperature Temperaturany sazlamak düwmesi bolan spadger kiçi çaý çaýymyz, suwuň temperaturasyny zerurlyga görä sazlap bilersiňiz. Kofe, çaý, süýt, öçürmek we ýylylygy tygşytlamak düwmesi.
  • Act Ykjam we göçme M Mini Mini Elektrik Çäýnegimiz, ýer tygşytlamak we saklamak aňsat, çadyr we syýahat bukjasy / goş-golamlary ýykmak üçin, aýrylýan tok şnuryny ýykmak üçin niýetlenendir.0.6L suw dolduryp we gaýnadyp bilersiňiz. Fermuar saklaýan halta bilen girdeji, nirä barsaňyzam ajaýyp. Kempiriňiz üçin birini satyn almak hökman gowy zat.
  • Fe Howpsuz material】 Spadger Portable Electric Kettle korpusy BPA mugt iýmit derejeli silikon materialdan ýasalýar.Atingyladyş plastinkasy we çäýnek gapagy 304 poslamaýan polatdan, poslamaýan.
  • 【Howpsuzlyk aýratynlyklary】 Bu elektrik suw çäýnegi, gury gaýnamagyň öňüni almak üçin suw galmadyk ýagdaýynda awtomatiki usulda öçýär. Doly howpsuzlygyny üpjün etmek üçin berk gapak gulpy.

【Doly naprýa .eniýe】 110V-220V doly naprýa .eniýe elektrik çüýşämizi syýahat, iş ofisi, açyk meýdanda bütin dünýäde ulanmaga mümkinçilik berýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň